EN
Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати? Администриране на възнаграждения Кои сме ние?


Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати?

Администриране на персонала

Саларио ООД е в готовност да Ви съдейства за:

•  Поддържане на трудовите досиета на служителите.
•  Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудов договор.
•  Изготвяне на трудови договори.
•  Изготвяне на допълнителни споразумения
•  Изготвяне на граждански договори.
•  Изготвяне на различни видове справки / месечен фирмен разход за заплати и осигуровки, полагаем и оставащ отпуск и др./
•  Изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.
•  Изготвяне на график при сумирано отчитане на работното време. 
•  Изготвяне на график за отпуските.


 

Виж повече