EN
Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати? Администриране на възнаграждения Кои сме ние?


Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати?

Предимства

ЕФЕКТИВНОСТ

• По-добро качество, по-ниска цена, по-малък разход на време; 

• Освобождаване на финансови и човешки ресурси и възможност за тяхното фокусиране върху основните приоритети и дейности на организацията.


Виж повече

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

• Саларио ООД е регистрирано като администратор на лични данни според изискванията на Закона за защита на личните данни и гарантира пълна конфиденциалност и сигурност на достъпа до цялата Ви информация.                                                                                      

Виж повече

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

• Наличен капацитет - експертен, и технологичен , за да посрещане изискванията на клиента и превръщане процеса по изчисление на възнагражданията в по-ефективен и по-икономически изгоден.

Виж повече

ГЪВКАВОСТ

• САЛАРИО ООД има възможността да разработи и оферира ефективна и икономически изгодна за клиента услуга без значение от неговата големина, предмета му на дейност или начина на определяне и изплащане на възнагражденията на осигурените от него лица.

Виж повече