EN
Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати? Администриране на възнаграждения Кои сме ние?


Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати?

За нас

САЛАРИО ООД е основана през 2006 г. в гр. София., а през 2010г. мажоритарен дял в нея беше придобит от БАНД – консултации и управление ООД – дружество с над 10 годишен опит в предоставянето на модерно и професионално обслужване в сферата на счетоводството, финансите, данъчното и митническото законодателство. Предмета на дейност вече е изцяло съсредоточен към предоставяне на услуги по изчисляване на възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения, администриране и управление на свързаните процеси и генериране и предоставяне на информация на клиентите и държавните институции. В САЛАРИО ООД работят млади, амбициозни, високо квалифицирани и мотивирани професионалисти.
              В  резултат на синергията от придобиването и осигуряването на допълнително ноу-хау,  финасова стабилност и модерни софтуерни решения, САЛАРИО ООД е в състояние да задоволи и най-претенциозните нужди и изисквания на клиентите си относно качество,  бързина и конфиденциалност на данните и предоставяните услуги. Без значение от големината и предмета на дейност на компанията или начина на договаряне и изплащане на възнагражденията, ние сме в състояние да предложим ефективни, ценово обосновани и икономически изгодни услуги, като се съобразим със специфичните изисквания на конкретния клиент. Неотдавна открихме офис и в гр. Пловдив.

Основна цел на САЛАРИО ООД е да изготви изрядна, съобразно българското законодателство,  документация относно работните заплати и възнагражденията на клиентите си, придружена с необходимите консултации, когато такива са необходими.

            Основните ни принципи към стриктно се придържаме предоставянето на услугите са:

  •    Осигуряване на качествени, бързи и ценово обосновани услуги
  •    Осигуряване на индивидуален подход към всеки клиент
  •    Осигуряване на директен достъп до отговорен консултант
  •    Гарантирана конфиденциалност

        

Виж повече